07-04-2020

Beste deelnemers,

Sinds medio maart hebben ook wij als Stichting Senior Sportief Actief DRV te maken met de effecten van het Coronavirus. Inmiddels houdt het virus ons al gedurende drie weken in een ijzeren greep.

Maatregelen

Zoals bekend heeft de Rijksoverheid een aantal ingrijpende maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze landelijke afspraken van de overheid golden in eerste instantie voor de periode tot 6 april. Inmiddels heeft de regering op 31 maart een persconferentie gegeven over de verlenging van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus.

Zo betreft één van de genomen maatregelen dat tot en met 28 april aanstaande  samenkomsten van méér dan 3 personen, voor zover die geen gezin vormen, niet toegestaan blijven.

Wat dit betekent voor onze lessen

Voor al onze lessen houdt dit in dat die in ieder geval tot de eerder genoemde datum helaas géén doorgang kunnen vinden. Dat geldt eveneens voor de avond-wandelgroepen die in april zouden starten. Dat vinden wij uiteraard allemaal heel vervelend voor u allen. Daarnaast is het ook voor onze docenten een uitermate vervelende situatie. Ook zij missen hun lessen. Maar ze missen u ook! Als bestuur vragen wij echter begrip van u allemaal voor deze ongewone, nooit eerder vertoonde situatie. Lees vooral ook regelmatig de laatste informatie op onze website www.seniorsportiefactiefdrv.nl.

Hoe nu verder

Hoe het daarna verder gaat, is op dit moment nog niet te zeggen. Natuurlijk hopen we met z’n allen daarna weer lekker te kunnen bewegen en elkaar te ontmoeten. Maar het belangrijkste op dit moment is om het coronavirus middels de aangekondigde maatregelen terug te dringen en onder controle te krijgen. En daarvoor is medewerking van iedereen absoluut noodzakelijk.

Er zullen, naar wij veronderstellen, van onze ongeveer 700 deelnemers inmiddels een aantal besmet zijn geraakt  met het virus. In ieder geval weten we dat van de wintersportgroep een zestal deelnemers  na terugkeer in mindere of meerdere mate ziek is geworden. Twee deelnemers zijn zelfs in het ziekenhuis terecht gekomen; waarvan één op 3 april helaas is overleden. Uiteraard wenst het bestuur allen die met het virus besmet zijn geraakt van harte beterschap toe en hopelijk een spoedig herstel.

Tenslotte

Zodra wij als bestuur over nieuwe informatie beschikken zullen wij u uiteraard hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Senior Sportief Actief DRV

Rien van den Berge

Voorzitter