08-05-2019

Bestuursleden gezocht

De Ronde Venen – Stichting Spel en Sport DRV is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Recentelijk hebben twee bestuursleden om gezondheidsredenen hun functie moeten neerleggen en bestaat het Dagelijks Bestuur (DB) nog slechts uit vier personen. Naast de functie van (vice) voorzitter zoeken we een bestuurslid met PR in de portefeuille.

We overleggen gemiddeld één keer per maand (wisselend als DB, met Algemeen Bestuur e/o docenten). Lijkt het je wat om binnen ons huidige enthousiaste team aan te haken? Neem contact op met René Janszen (secretaris) 06- 54740900 of via e-mail secr@spelensportdrv.nl

Om meer beeld te krijgen: kijk eens op onze website www.spelensportdrv.nl