Beste deelnemers,

In navolging van de berichtgeving van de regering, heeft het bestuur van de Stichting Senior Sportief De Ronde Venen besloten om alle lessen op te schorten gedurende de periode van 19 januari 2021 tot nader te bepalen datum. Dit hangt af van de beslissing van de regering hoe de situatie is drie weken na 19 januari 2021.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze moeilijke periode.

Namens het bestuur van Stichting Senior Sportief De Ronde Venen

===============================

Alle lessen zijn tot nader orde opgeschort.

Op deze pagina treft u aan de protocollen die voor de diverse lessen zijn opgesteld en gelden voor de lessen vanaf eind november 2020. In de tabel kunt u uw eigen les(sen) vinden met een verwijzing naar het betreffende protocol.
 

groepcode activiteit locatie dag tijd  protocol
G01.01 Sportief in de zaal de Boei maandag 12.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G01.01%20maandag%20de%20Boei%20Jos%20V2.pdf
G01.02 Sportief in de zaal de Boei woensdag 13.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G01.02%20woensdag%20de%20Boei%20Henny%20V2.pdf
G01.04 Sportief in de zaal de Springbok donderdag 19.00 uur Opgeschort
G01.05 Sportief in de zaal Phoenix dinsdag 12.30 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G01.05%20dinsdag%20Phoenix%20Andrea%20V2.pdf
G01.06 Sportief in de zaal Phoenix dinsdag 13.45 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G01.06%20dinsdag%20Phoenix%20Andrea%20V2.pdf
G01.07 Sportief in de zaal Phoenix vrijdag 10.30 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G01.07%20vrijdag%20Phoenix%20Jos%20V2.pdf
G01.08 Sportief in de zaal Willistee maandag 09.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G01.08%20maandag%20ma%209.00%20Willisstee%20Henny%20V2.pdf
G01.09 Sportief in de zaal Willistee maandag 10.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G01.09%20maandag%2010.00%20Willisstee%20Henny%20V2.pdf
G01.12 Sportief in de zaal Willistee donderdag 09.30 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G01.12%20donderdag%2009.30%20Willisstee%20Henny%20V2.pdf
G01.13 Sportief in de zaal Willistee donderdag 08.30 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G01.13%20donderdag%2008.30%20Willisstee%20Henny%20V2.pdf
G01.14 Sportief in de zaal Willistee woensdag 19.30 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G01.14%20woensdag%20Willisstee%20Jos%20V2.pdf
G02.01 Sportief light in de zaal Phoenix dinsdag 11.15 uur Onderhanden
G02.02 Sportief light in de zaal Willistee maandag 11.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G02.02%20maandag%2011.00%20Willisstee%20Henny%20V2.pdf
G02.03 Sportief light in de zaal Willistee donderdag 10.30 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G02.03%20donderdag%20Willisstee%20Claudia%20V2.pdf
G03.01 Sportief light in de zaal De Schakel donderdag 09.30 Onderhanden
G03.02 Sportief light in de zaal Angstel-borgh dinsdag 09.30 uur Opgeschort
G04.01 Super sportief in de zaal Phoenix donderdag 20.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G04.01%20donderdag%20Phoenix%20Claudia%20V2.pdf
G05.01 Zit-gymnastiek De Kom woensdag 09.30 uur Onderhanden
G05.02 Zit-gymnastiek De Schakel woensdag 11.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G05.02%20woensdag%20de%20Schakel%20Joke%20V2.pdf
G05.03 Zit-gymnastiek Driehuis donderdag 11.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G05.03%20donderdag%203huis%20Joke%20V2.pdf
G05.04 Zit-gymnastiek EHBO Lucas maandag 11.00 uur Opgeschort
G05.05 Zit-gymnastiek De Kom vrijdag 09.30 uur Onderhanden
G06.01/02 Badminton Willistee woensdag 13.30/14.30 /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G06.01%20en%2002%20woensdag%20Willisstee%20Ron%20en%20Hans%20V2.pdf
G08.01 Linedance Willistee maandag 14.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G08.01%20maandag%20Willisstee%20Anneke%20V3.pdf
G08.02 Linedance Angstel-borgh maandag 16.30 uur Opgeschort
G09.01 Wereld-dansen De Schakel maandag 10.45 uur Opgeschort
G10.01 Sportief wandelen Willistee dinsdag 19.00 uur Van 1 april tot 30 september
G10.02 Sportief wandelen Willistee maandag 09.30 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G10.02%20maandag%20Willisstee%20Joke%20V2.pdf
G10.03 Sportief wandelen Phoenix dinsdag 10.30 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G10.03%20dinsdag%20Phoenix%20Joke%20V2.pdf
G10.04 Sportief Wandelen de Boei woensdag 19.30 Van 1 april tot 30 september
G11.01 Stoelhonkbal De Kom maandag 14.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G11.01%20maandag%20de%20Kom%20Andrea%20V2.pdf
G12.01 Swing en Sport Willistee maandag 09.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G12.01%20maandag%20%20Willisstee%20Myra%20V2.pdf
G13.01 Water-gymnastiek Veen-weidebad dinsdag 11.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G13.01%20dinsdag%2011.00%20Veenw%20Henny%20V2.pdf
G13.02 Water-gymnastiek Veen-weidebad dinsdag 12.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G13.02%20dinsdag%2012.00%20Veenw%20Henny%20V2.pdf
G13.03 Water-gymnastiek Veen-weidebad donderdag 11.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G13.03%20donderdag%2011.00%20Veenw%20Henny%20V2.pdf
G13.04 Water-gymnastiek Veen-weidebad donderdag 12.00 uur /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G13.04%20donderdag%2012.00%20Veenw%20Henny%20V2.pdf
G14.01 Volleybal De Brug donderdag 20.30 uur Opgeschort
G14.02 Volleybal De Een-dracht maandag 19.45 uur Onderhanden
G15.02 Brein Actief Buurtkamer maandag 14.00 uur Onderhanden
G18.01 Parkinson Actief De Brug vrijdag 10.30 /sites/default/files/Corona%20maatregelen%20G18.01%20Parkison%20V2.pdf