In opdracht van de gemeente De Ronde Venen verzorgt Senior Sportief Actief elk jaar een valpreventietraject, bestaande uit een test en een cursus. Dit traject is bedoeld voor 70-plussers. De gevolgen van vallen zijn soms heel ingrijpend. Kun je er wat aan doen, kun je voorkomen dat je valt? Daar is dit traject op gericht. In de test wordt bekeken hoe het staat met uw valrisico. De aansluitende cursus ‘In Balans’ wordt gegeven door docenten van Senior Sportief Actief. Het is een cursus van vier middagen, die u elke keer zal verrassen. Deze middagen wordt een mix van informatie, bewustwording en training aangeboden en vliegen meestal voorbij.