05-09-2019

Heeft u een laag inkomen en te weinig geld voor sport of culturele activiteiten? Dan is de regeling Iedereen Actief interessant voor u. Mogelijk komt u in 2019 in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente voor culturele en sportieve activiteiten.

Wat wordt vergoed?
U kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor een abonnement op de sportschool, lidmaatschap van de sportclub, toneelgroep of muziekvereniging. Of u krijgt een financieel steuntje in de rug bij het kopen van kaartjes voor musea of het theater. Als u nog geen zwemdiploma heeft kunt u de vergoeding ook gebruiken voor zwemles.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage
• U bent inwoner van De Ronde Venen en u bent 18 jaar of ouder

• Uw gezamenlijk totaal inkomen is niet meer dan 120% van de bijstandsnorm. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij een faillissement) kan een uitzondering worden gemaakt.

Maximale vergoeding is €100
De maximale vergoeding voor Iedereen Actief bedraagt €100. Indien de activiteit goedkoper is dan €100 wordt alleen de kostprijs vergoed. De vergoeding is niet bedoeld voor het aanschaffen van materialen zoals sportkleding of een muziekinstrument. Iedereen Actief is een proef en daarom alleen beschikbaar in 2019.

Hoe kan ik een aanvraag voor een vergoeding doen?
U kunt een aanvraag doen via het Servicepunt voor wonen, welzijn en zorg. Het Servicepunt beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Meer informatie is te vinden via www.servicepuntderondevenen.nl of telefonisch via 0297-587600.

Jonger dan 18 jaar?
De Stichting Jongeren Actief maakt sport en cultuur mogelijk voor kinderen en jongeren (onder de 18 jaar) uit gezinnen met kleine inkomens. Bij het Servicepunt kunt u hier informatie over krijgen en een aanvraag doen.

Zie voor achtergrondinformatie de folder van de gemeente hieronder.

gem

gem

gem

gem