20-11-2020

Beste sportbestuurders,

Op 17 november heeft het kabinet laten weten dat we weer terugkeren naar de gedeeltelijke lock-down. Dan gelden de maatregelen zoals die op 13 oktober zijn afgekondigd. De maatregelen hebben consequenties voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs.
Het betreft voor sport de volgende maatregelen:
•    Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). Zij houden onderling 1,5 meter afstand
•    Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groep (exclusief instructeur), er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
•    Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groep (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand
•    Meerdere groepjes naast elkaar sporten is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen.
•    Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden
•    Er worden geen wedstrijden gespeeld
•    Voor topsporters gelden uitzonderingen
•    Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderling trainspartijen mogen wel. 
•    Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
•    Publiek bij sport is niet toegestaan
•    Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht
•    Zwembaden mogen weer open er geldt een maximum aantal bezoekers van 30 personen per zelfstandige ruimte
 
De meest actuele versie van het protocol Verantwoord Sporten vindt u op de website van NOC*NSF. Houd ook de website van uw eigen bond in de gaten. Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar het NOC*NSF en de Rijksoverheid

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden. U kunt voor vragen mailen naar sport@derondevenen.nl.

Uitnodiging interactieve Webinars
Om uw sportorganisatie te ondersteunen, nodigen wij u graag uit om aan te sluiten bij een of meerdere webinars die in de maanden november en december worden georganiseerd. Tijdens deze webinars wordt uw sportorganisatie, in groepsverband, concreet op weg geholpen aan de hand van een breed scala aan thema’s. De webinars bevatten vele praktijkgericht handvatten en voldoende ruimte voor vragen. Meer informatie vindt u hier