01-02-2019

 

Naar schatting wonen er momenteel 750 mensen met dementie in onze gemeente. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen tot 1.500 in 2040. Deze stijging is sterker dan het landelijk gemiddelde.

Dementie heeft een grote impact op het leven van en de onderlinge relatie tussen partners, ouders en kinderen, familie, buren en vrienden. Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zo lang mogelijk mee doen in de maatschappij. Dat betekent dat het, ook op het werk, binnen verenigingen, op straat en in de winkel, belangrijk is dat rekening wordt gehouden met dementie en wat iemand met dementie nog wél kan.

We kunnen meer ambassadeurs gebruiken om mee samen te werken op weg naar een dementie- vriendelijke samenleving. Op Wereld Alzheimer Dag willen we de intentieverklaring uit 2017 uitbreiden met mede-ondertekenaars, onze ambassadeurs.

klik hier voor meer informatie op een website en hier voor een stuk van Tympaan