03-12-2021

Kan ik een vergoeding krijgen voor de lessen bij Senior Sportief Actief?
Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor Meer Bewegen voor Ouderen via de aanvullende verzekering.
Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie. Of kijk in uw polis wat wel en niet wordt vergoed.
Wilt u voor het declareren een factuur ontvangen, vraag dit dan aan via penn@seniorsportiefactiefdrv.nl.