Met Walking Football krijgen 60-plussers voor wie het traditionele voetbal te snel en/of te belastend is, weer de kans om een balletje te trappen. Een ideale oplossing voor spelers die daarnaast ook nog het sociale aspect van het voetbal willen beleven. De KNVB stimuleert en enthousiasmeert amateurverenigingen om te starten met deze voetbalvorm. Een vereniging bepaalt uiteindelijk zelf op welke manier Walking Football wordt geïntegreerd.

Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet mag worden gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Er zijn kleine doelen zonder keeper. Lichamelijk contact is verboden. Het tactisch aspect van het voetballen krijgt hierdoor een nieuwe dimensie. Het fysieke karakter van voetbal maakt plaats voor een rustige vorm van bewegen. Middels deze voetbalvorm wordt het makkelijker om een leven lang van voetbal te kunnen blijven genieten. Na afloop wordt nagesproken bij een drankje.

Plaats en tijd:
voetbalveld SV Hertha, Mijdrechtse Dwarsweg, Vinkeveen
Maandag van 14.00 tot 15.15 uur.

Kosten: €75,- / seizoen

Docent(en)