29-01-2019

Steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Gemeenten zijn vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg verantwoordelijk voor het welzijn van deze burgers. Er is veel winst te behalen door inactieve mensen meer te laten bewegen. Winst voor: • de fysieke gezondheid • sociale contacten • psychische gezondheid • beperken van cognitieve achteruitgang • behoud van zelfredzaamheid Daarom is het belangrijk dat gemeenten inzetten op het stimuleren van bewegen door ouderen. Gemeentelijk beleid is er idealiter op gericht mensen die voldoende bewegen zo lang mogelijk in staat te stellen dat zelfstandig te blijven doen. Zowel in en rond huis als bij sportverenigingen, in andere organisatievormen of alleen, door bijvoorbeeld een infrastructuur die stimuleert om veel te lopen en te fietsen. Lukt het mensen niet of niet meer om zelfstandig vorm te geven aan een actieve leefstijl, dan helpen beweeginterventies hen om meer te gaan en te blijven bewegen. Deze whitepaper focust op interventies voor die 55-plussers die ondersteuning nodig hebben om te gaan en te blijven bewegen, maar de inhoud is ook toepasbaar op ander aanbod.

Lees het hele artikel door op de pagina Bestanden: https://www.spelensportdrv.nl/sites/default/files/Whitepaper%20Succesvolle%20inzet%20van%20interventies%20voor%2055-plussers_0.pdf