18-06-2024

Vrijdag 14 juni waren docenten van Senior Sportief Actief DRV paraat bij het Veenweidebad Mijdrecht. Zij verzorgden o.a. fietsgym voor deelnemers aan de Woerdense Fietsvierdaagse, die hier een stempelpost hadden (De Ronde Venen is ook een Doortrapgemeente). 
Zie hiervoor artikel van de RTV Ronde venen: Woerdense Fietsvierdaagse

Gelijktijdig vond hier het 3e evenement ‘Kom bij ons over de vloer’ plaats, waarbij over de smartfloor gelopen werd om balans en valrisico te testen. RTV Ronde Venen was aanwezig en schreef hierover onderstaande artikel. 
Zie hiervoor artilel van de RTV Ronde venen: In balans over de vloer met Senior Sportief Actief

Ook werd een reportage gemaakt welke vanaf 19 juni wordt uitgezonden in Nieuwsronde.