Ad

Dagelijks bestuurslid Ad Peek

Functie:

Hoofd Bedrijfsbureau
Arie

Dagelijks bestuurslid Arie Westmaas

Functie:

Penningmeester
Bert

Dagelijks bestuurslid Bert ter Heide

Functie:

Vice-Voorzitter
rene

Dagelijks bestuurslid René Janszen

Functie:

Secretaris
Rien

Dagelijks bestuurslid Rien van den Berge

Functie:

Voorzitter
Marie-Jose

Marie José van Bunningen

Functie:

Notuliste
Bart

Overig bestuurslid Bart Versteeg

Functie:

Coördinator groepsvertegenwoordigers
Elly

Overig bestuurslid Elly van Yperen

Functie:

Coördinator groepsvertegenwoordigers
Frans

Overig bestuurslid Frans Rekelhof

Functie:

Coöordinator groepsvertegenwoordigers
Johan

Overig bestuurslid Johan van Gerven

Functie:

Coördinator groepsvertegenwoordigers
Joke

Overig bestuurslid Joke Honig

Functie:

Coördinator groepsvertegenwoordigers
Peter

Overig bestuurslid Peter Hartog

Functie:

Coördinator Bowling
Tonny

Overig bestuurslid Tonny van Beek

Functie:

Coördinator groepsvertegenwoordigers