Onze missie is:  

Zoveel mogelijk senioren uit De Ronde Venen 

te stimuleren om te bewegen, met als doel om: 

gezond ouder te worden en 

langer zelfredzaam en vitaal te blijven. 

 

 

Visie

Senior Sportief Actief draagt eraan bij, dat mensen zich bewust worden van de noodzaak om te bewegen en vooral ook allerlei oefeningen te doen. Met name in de Sportief in de zaal groepen op diverse niveaus, bij het Sportief Wandelen, Swing en Sport en de Watergymnastiek is er aandacht voor zowel bewegen als voor de vereiste oefeningen voor senioren. 

 

Door het gedifferentieerde aanbod – van Super Sportief tot zitgymnastiek - blijft het ook voor mensen, voor wie bewegen en oefenen langzaam maar zeker steeds lastiger wordt, mogelijk om dit in groepsverband te doen. Naast de Sportief in de zaal groepen zijn er uren voor volleybal, stoelhonkbal, badminton, bowlen, volksdansen en Line Dance, waarin het meer gaat om het bewegen.

Ook met het starten van nieuwe beweegvormen probeert Senior Sportief Actief meer mensen aan het bewegen te krijgen. Niet alles is hierin succesvol, de groepen voor Qi Gong en Yoga trokken te weinig deelnemers en zijn gestopt. Wel succesvol was de start van Walking Football. Wij bieden 16 verschillende activiteiten aan en er zijn 44 lesgroepen op 16 locaties binnen de gemeente De Ronde Venen.

Sport en beweging houdt je fit én gezond. je krijgt meer energie en spieren blijven soepel. Senior Sportief Actief De Ronde Venen biedt allerlei spel- en sportactiviteiten, zowel overdag als 's avonds. Sportfanaat of lang niet gesport? Superconditie of niet zo vitaal? Het kan bij ons allemaal!!! En het is ook nog een gezellig...

 

De Organisatie van Senior Sportief Actief

Gedragen door vrijwilligers

Meer dan 60 vrijwilligers zorgen ervoor, dat de organisatie van zo’n 45 lessen goed verloopt. Dat zijn: groepsvertegenwoordigers, coördinatoren met elk de zorg voor 6 à 7 groepen, medewerkers van het Bedrijfsbureau en de penningmeester, en de leden van het dagelijks bestuur. Omdat de coördinatoren lid zijn van het Algemeen Bestuur, zijn de lijnen erg kort en kunnen problemen snel aangepakt worden. 
Daarnaast kan het bestuur een beroep doen op vele deelnemers, die van harte bereid zijn om mee te helpen bij de stimuleringsprojecten en bij het rondbrengen van brieven en flyers, waarvoor veel dank!

Docenten

De docenten zijn de professionals in de organisatie en hebben de opleiding Meer Bewegen voor Ouderen gevolgd, een aantal van hen ook de opleiding Gronings Actief Leven Model, gericht op senioren. Regelmatig volgen zij ook bijscholingscursussen op kosten van Senior Sportief Actief. Een voorbeeld is de bijscholing voor Functioneel Trainen, waarin het oefenprogramma wordt toegespitst op die gebieden waar senioren langzaam maar zeker wat zwakker in worden. 
De docenten zijn goed in staat om binnen de lesoefeningen de nodige differentiatie aan te brengen, zodat ieder op zijn eigen niveau kan meedoen. Mocht het niveau van een lesgroep toch bezwaarlijk worden, dan proberen de docenten de betreffende persoon te begeleiden naar een meer geschikte groep. 
Want er is voor (bijna) iedereen een beweegmogelijkheid.

Verdeling van taken

Onlangs heeft het bestuur zich ook beziggehouden met het opstellen van beschrijvingen voor de diverse functies binnen Senior Sportief Actief, om inzicht te krijgen in de hoeveelheid tijd die elke functie vraagt. Na een introductiebijeenkomst van Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd, georganiseerd door de gemeente, hebben vier bestuursleden zich opgegeven voor deze cursus. Hoewel het tot nu toe weinig moeite kost om vacatures te vullen, zien we de taken, o.a. door de komst van de buurtsportcoach en de invoering van nieuwe beweegvormen, alleen maar toenemen en zullen we de taken over meer vrijwilligers moeten verdelen. 
Meer taken betekent ook meer aandacht voor en uitbreiding van de activiteiten om senioren aan het bewegen te krijgen, en daarmee werken we hard aan onze doelstelling.

Administratie en Financiën

De medewerkers van het Bedrijfsbureau hebben een groot aantal taken. Zij zorgen voor het beheer van de materialen, de huur van de 15 locaties, de ledenadministratie, voor alles wat op de achtergrond goed geregeld moet zijn, zodat de kerntaken van Senior Sportief Actief moeiteloos kunnen worden uitgevoerd. De medewerkers van de penningmeester werken de boekhouding bij, versturen de facturen en zorgen voor de incasso’s. De loonadministratie is in handen van Stichting Sportkader Nederland. De controle op de financiën gebeurt door een accountantskantoor.

Subsidie 

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de bijdragen van de deelnemers en de subsidie van de gemeente. De bijdrage van de deelnemers stijgt jaarlijks met het percentage waarmee de kosten van levensonderhoud stijgen. Het subsidiebedrag van de gemeente is al jaren hetzelfde. Omdat de huur van de locaties en andere kostenposten jaarlijks stijgen, hebben we een groei van het aantal deelnemers per activiteit nodig om de jaarlijkse exploitatie rond te krijgen.

Sponsoring

Een vaste waarde bij de inkomsten zijn onze sponsoren. Vooral hun steun bij het organiseren van extra activiteiten, waardoor we weer meer deelnemers kunnen aantrekken, is van groot belang. Bovendien schaffen we onze materialen aan van de sponsorbijdragen.  Bij diverse fondsen werd met succes steun aangevraagd voor speciale projecten.