26-04-2024

De afgelopen 10 weken hebben 40 senioren uit Abcoude deelgenomen aan de cursus Valpreventie, georganiseerd door Senior Sportief Actief in opdracht van de Gemeente De Ronde Venen.

Het theorie- en het praktijkdeel ‘In Balans’ werden verzorgd door daarvoor gecertificeerde docenten van Senior Sportief Actief. Het praktijkdeel ‘Vallen Verleden Tijd’ werd gegeven door Wietske Oerlemans van Wijnant Fysiotherapie. Bij de informatiebijeenkomst op 6 februari werd Senior Sportief Actief in eerste instantie verrast door de grote animo voor de cursus. Er kon direct worden geschakeld om een 2e cursus te starten. 

Deelnemers omschrijven de cursus als leerzaam. De theorie heeft gezorgd voor aanpassing in huis en bewustwording van eigen gedrag en omgeving. Ook de fietsles werd als zeer waardevol ervaren. De praktijk met de balansoefeningen en het leren vallen op de dikke matten heeft ertoe bijgedragen dat de deelnemers steviger op de benen staan. Ook de interactie met de medecursisten werd door de meesten als positief ervaren. 

Senior Sportief Actief geeft meerdere sportlessen in Abcoude. Kijk eens op www.seniorsportiefactiefdrv.nl  Hier vindt u binnenkort ook informatie over valpreventiecursussen in andere kernen van de Gemeente De Ronde Venen. Wilt u meer informatie, mail dan de buurtsportcoach Senioren Petra Taal: bsc@seniorsportiefactiefdrv.nl