12-11-2023

Vertrouwenscontactpersoon Senior Sportief Actief

Senior Sportief Actief heeft vanaf 1 september 2023 een vertrouwenscontactpersoon.

Tot onze tevredenheid hebben wij de heer René Janszen bereid gevonden om deze functie te gaan vervullen.

René kent SSA goed aangezien hij zitting in het bestuur heeft gehad, maar vervult nu geen officiële functies meer en is geheel onafhankelijk, onpartijdig en belangeloos in onze organisatie. René heeft veel relevante ervaring aangezien hij als hoofd personeelszaken werkzaam is geweest.

Je kunt contact opnemen met René door een email te sturen naar VCP@seniorsportiefactiefdrv.nl. René zal hierna contact met je opnemen.

Waarvoor is een vertrouwenscontactpersoon

Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar iemand, bijvoorbeeld een deelnemer, zich ongemakkelijk bij voelt. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie, criminaliteit of ander grensoverschrijdend gedrag. Het kan dan prettig zijn om hierover met iemand te kunnen praten en dat is dan met de vertrouwenscontactpersoon.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon kan een luisterend oor zijn en helpen bij het zoeken naar een oplossing.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon of andere instantie.